Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση των Soft Skills σας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας εμπειρίας στο εξωτερικό